Planning Zonnestein

Het nieuwbouwproject aan Zonnestein 64 en 66 bestaat uit in totaal 9 vrijstaande woningen, gebouwd in 2 verschillende fases en in twee verschillende stijlen. In samenspraak met de buurt is het project ontwikkeld.

Verkoop Zonnestein 66

De inschrijving voor de woningen aan Zonnestein 66 is inmiddels gesloten en alle woningen zijn inmiddels verkocht. 

Contact

Nauwe samenwerking met de buurt

Bij de ontwikkeling van het project Zonnestein 64 en 66 is vanaf het begin in 2015 door BPD en de gemeente Amstelveen nauw samengewerkt met de buurtbewoners. Door de sloop van een schooltje aan Zonnestein 64 en een een gymzaal aan Zonnestein 66 kwamen in 2014 ruimte vrij.

Begin 2016 is door BPD een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin buurtbewoners hun specifieke wensen voor de invullen van de twee stukken grond kenbaar konden maken. In twee aparte (klankbord)groepen is vervolgen per deellocatie in diverse sessies door BPD en buurtbewoners met veel respect gewerkt aan basismodellen voor de invulling van de locaties. Het definitieve voorstel werd na afloop van alle sessies aan de gehele buurt gepresenteerd. Het merendeel van de omwonenden was tevreden over de samenwerking en over de uitkomsten.

BPD had aanvankelijk veel meer woningen op de twee kavels willen realiseren, maar heeft er in samenspraak met de bewoners uiteindelijk voor gekozen om het totaal aantal woningen op Zonnestein terug te brengen tot 9.

Door de bouw van 9 vrijstaande woningen is tegemoetgekomen aan de wensen van de buurt. Dit betekent oa. dat de 9 vrijstaande woningen niet hoger zullen zijn dan 3 bouwlagen, ver van de bestaande bebouwing vandaan liggen en de kavels zijn afgeschermd van de omgeving. Daarnaast blijft het groen en de waterpartij in de buurt van de woningen zoveel mogelijk intact, wordt het aangrenzende groene park zo min mogelijk aangepast en blijft het wandelpad langs het nabij gelegen water in stand. Tot slot neemt naar verwachting de verkeersdrukte rond Zonnestein 64 en 66 niet toe.

  Bekijk de villa's
  Contact